Legal

Informació general

Titular de la pàgina web: Ràfales & Solé, S.L.

Ràfales & Solé, S.L. esta domiciliada al c/ Mestre Sunyer 14-18 · 43870 Amposta ( Tarragona ). Inscrita al Registre mercantil de Tarragona, tom 1.435, foli 145, fulla nº T-17.516, inscripció 1ª.

Propietat Intel·lectual

© Copyright 2015 Ràfales & Solé, S.L. tots els drets d’explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut integre d’aquesta pàgina web son titularitat de Ràfales & Solé, S.L.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cesió o difusió total o parcial del contingut d’aquesta pàgina web sense autorització expresa i per escrit. Tampoc s’autoritza:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Ràfales & Solé, S.L. per mig de << framing >>.
  • L’inserció d’una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui de Ràfales & Solé, S.L. per mig de << linking >>.
  • L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Ràfales & Solé, S.L., de conformitat amb les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

Ràfales & Solé, S.L., no asumeix la responsabilitat de les infraccions en que pugin incurrir els usuaris ni dels danys i perjudicis causats per l’utilització d’aquesta web, y es reserva el dret d’actualitzar i modificar l’informació sense avís previ.

Ràfales & Solé, S.L., no asumeix la responsabilitat del contingut, la veracitat i els errors en els enllaços als que es pot accedir per mig de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços consisteix en proporcionar als usuaris l’accès a una informació que pot ser del seu interés.

Dades de caràcter personal: politica de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntariament a traves d’aquesta pàgina web seràn objecte de tractament automatitzat i s’incorporarán a un fitxer propietat de Ràfales & Solé, S.L. que podra utilitzar-se per a enviar informacions publicitaries relacionades amb els seus productes i serveis.

D’acord amb l’establert en la Lley Organica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit a:

Ràfales & Solé, S.L. · c/ Mestre Sunyer, 14-18 · 43870 Amposta ( Tarragona )

Condicions de Venda i ús del Lloc Web

Comanda mínima d’aquest lloc web: 9,50 Euros.

Cookies

Les cookies usades en aquest lloc web son les generades pel plugin wordpress Wordfence, s’usen per a la millora de navegació y protecció d’aquest lloc web.